JobFOKUS formidler Små Job Med Mening

og gratis kompetencer til hele Nordjyllands erhvervsliv. 

Vi rekrutterer kandidater til lønnede småjobs på virksomheder og skaber det gode match. Og vi opkvalificerer medarbejdere med gratis kompetenceudvikling og med afsæt i virksomhedens behov.

JobFOKUS er en selvstændig afdeling i regi af FOKUS Folkeoplysning. FOKUS administrerer forskellige afdelinger i Aalborg og omegn: JobFOKUS, FOKUS Aalborg, FOKUS Fitness, YOGA HUSET Aalborg og KaffeFair. Sammen arbejder vi for at skabe gode liv. Vores indsatser dækker bredt inden for områderne folkesundhed, kulturtilbud, kompetenceudvikling og beskæftigelsesrettede tilbud.

Find en medarbejder:

Alle mennesker fortjener en jobidentitet...
verdensmal8.jpg

Vores engagement er stort. JobFOKUS’ arbejde er et bidrag til FN’s verdensmål om anstændige jobs og økonomisk vækst, kvalitetsuddannelse og livslang læring samt sundhed og trivsel for alle. 
Vi mener, at alle mennesker fortjener en jobidentitet, og vi hjælper virksomheden til at se værdien i at ansætte kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi tilbyder også gratis kompetenceudvikling til medarbejderne i virksomheden, og det styrker både trivsel, bundlinje og employer branding.